UTSTÄLLNINGEN VANDRING I VIKINGATID

Vikingatiden i nytt ljus
I oktober 2022 öppnade en ny utställning om vikingatiden i Selånger pilgrimscenter strax utanför Sundsvall. Utställningen ”Vandring i vikingatid” ingår i en storsatsning på att levandegöra historien.
Utställningen tar oss tillbaka tusen år i tiden och är en vandring genom vikingatidens vardag och äventyr. Vandringen inleds i skogen med berättelser om väsen och folktro. Längs färden får man även veta mer om sydsamisk historia i Mellannorrland och om myter och gudar i förkristen tid.
I andra delar av utställningen får besökarna stiga in i hela uppbyggda miljöer som till exempel ett vikingatida långhus med sin härd, ett grophus och hamnen.
– Tanken är att besökarna i Selånger pilgrimscenter ska få en upplevelse av hur människor levde i Selånger och Mellannorrland på 1000-talet, säger Bror Holm, kyrkoherde i Selånger.

En sinnlig upplevelse av vikingatiden
Vandringen bjuder på en sinnlig upplevelse av vikingatiden genom dofter, ljud och andra intryck. För form och produktion svarar konstnären Stefan Alexis och formgivaren Anne Charlotte Ytter, som också är chef för Vikingamuseet på Djurgården i Stockholm.
– Här får besökarna stiga in i en vikingatida vardag i olika scener. Här kan man slå sig ner i högsätet och lyssna på berättelser runt härden och uppleva dofterna och smakerna från vikingatiden.
Utställningen innehåller flera unika inslag, bland annat en kopia av en försvunnen runsten i Selånger. Runstenen är känd genom avbildningar på 1600-talet, men försvann sedan mystiskt.

Vikingakung i Selånger
En röd tråd i utställningen är vikingakungen Olav Haraldssons liv. Olav levde ett äventyrligt liv. Redan som ung deltog han i vikingaräder, bland annat i England och i Spanien. Som kung i Norge anlade han städer och införde den första kristna lagen i Norden, ”kristenretten”. Men han utmanades av andra stormän och grupper om makten i Norge.
Enligt traditionen landsteg Olav i hamnen i Selånger år 1030. Kungen fortsatte färden genom Medelpad och Jämtland på sin väg för att återta tronen i Norge. Där stupade Olav i slaget vid Stiklestad och blev efter sin död helgonförklarad som Sankt Olav.
– Olav Haraldsson levde i en brytningstid. Norden kristnades och människor tog intryck av nya idéer som förändrade deras tro och världsbild, säger Bror Holm.

Historiska kontakter västerut och österut
Utställningen lyfter även fram de kulturella och ekonomiska kontakter som fanns för tusen år sedan – både västerut till Norge och österut mot dagens Finland, Ryssland och Ukraina.
Handel med bland annat järn, päls, skinn och horn runt Östersjön skapade ett ekonomiskt välstånd under vikingatiden.
– Det var en annan tid med helt andra gränser och människors mentala geografi såg annorlunda ut jämfört med de nationalstater som vi är vana vid idag, säger Nils Johan Tjärnlund.

Nytt besöksmål i ombyggd ladugård
Selånger pilgrimscenter är ett nytt och växande besöksmål – ett kulturcentrum med utställningar, restaurang, kafé och moderna konferenslokaler. Här startar Sankt Olavsleden till Nidaros, världens nordligaste pilgrimsled som sträcker sig cirka 58 mil från kust till kust.
Centret inryms i en historisk byggnad: prebendets ladugård från 1907. Den vackra ladugården har byggts om och inrymmer nu restaurang och kafé med uteservering, moderna konferenslokaler och mötesrum.
På övervåningen, den gamla hövinden, byggs de historiska utställningarna upp. I anslutning till uteserveringen finns också en örtagård. I närheten ligger flera historiska monument: den medeltida kyrkoruinen från 1200-talet och den nya kyrkan från slutet av 1700-talet.
Våren 2016 fattade kyrkorådet i Selånger församling beslut om att genomföra en länge planerad satsning att bygga ett kultur- och pilgrimscenter i Selånger där Sankt Olavsleden börjar. Selånger pilgrimscenter drivs av Selångers församling. Chef är diakon Helene Westerlind.
– Målsättningen är att Selånger pilgrimscenter ska bli en viktig del av infrastrukturen för vandrare och pilgrimer längs Sankt Olavsleden, men även ett populärt besöksmål för turister och allmänhet från både när och fjärran, säger Helene Westerlind.

Projektet ”Pilgrim utan gränser”
Utställningen har utvecklats inom ramen för projektet ”Pilgrim utan gränser”, ett gemensamt projekt mellan Selånger, Stiklestad och Trondheim under åren 2019–2022 och har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg Sverige-Norge).

FÖR MER INFORMATION
Projekt Pilgrim utan gränser
Pilgrimspodden