FÖRSTUDIE S:T OLAV WAYS

Vi har beviljats projektmedel från Interreg Aurora för att tillsammans med våra finska partners Kvarnen samkommun, KulturÖsterbotten och Kristinestads näringslivscentral genomföra en förstudie.

Syftet är att stärka, fördjupa och främja det gränsöverskridande samarbetet mellan St Olavsleden i Sverige och St Olav Ostrobotnia i Finland.

Det övergripande målet är att utveckla och tillgängliggöra forskningsmaterial, kunskap och information om det gemensamma nordiska kulturarvet för S:t Olavslederna. För att stärka det gemensamma varumärket S:t Olav, men även för att i enlighet med Europarådets värderingar för europeiska kulturrutter skapa verksamhet som främjar fred, samhörighet, förståelse, kunskap och medvetenheten mellan människor, organisationer, föreningar, församlingar, tjänsteproducenter och nationer utmed de nordiska S:t Olavslederna. Projektet har även som vill även att genom kulturarvsambassadörer, pilgrimsberättelser, seminarier, workshops och föreläsningar kommunicera och sprida information om det nordiska kulturarvet och nordiska kulturhistoria i anslutning till S:t Olavslederna för att ytterligare stärka varumärket ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Genom projektets aktiviteter söker vi utveckla förutsättningar för S:t Olavsleden som en sammanhängande led mellan Finland, Åland, Sverige och Norge. Varumärket behöver en led som är både en geografiskt sammanhängande led och en sammanhängande konceptuell led.

Våra förväntningar är att tillsammans med våra finska partners hitta formerna för ett större gemensamt projekt.

Förstudien pågår från augusti 2023 till och med januari 2024.