I SPÅREN AV SANKT OLAV – PILGRIMSPODDEN

I spåren av Sankt Olav – Pilgrimspodden berättar om Sankt Olavsleden som går från kust till kust mellan Selånger och Trondheim. Under medeltiden var Sankt Olavsleden en av Europas viktigaste pilgrimsleder. Vi får en vidgad förståelse för hur det gick till när Norden kristnades och hur legenden om Sankt Olav kom till. I programmen ges aha-upplevelser som visar hur och varför det historiska arvet kopplat till Sankt Olav påverkar oss än idag. En röd tråd är Selångers, Mellannorrlands och Trøndelags roll i historien – själva navet för pilgrimsleden till det medeltida Nidaros.

Sammanlagt tio avsnitt spelades in under år 2019. Flera program spelades in live på Selånger Pilgrimscenter. Publiken fick möta experterna i ett populärvetenskapligt format, en “talk show”. Programledare var Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist och författare och själv född och uppväxt i Selånger.

PILGRIMSPODDEN
PROGRAM OCH INNEHÅLL

Avsnitt 1:
Blir Sankt Olavsleden Nordens motsvarighet till Santiago de Compostela?

I det första avsnittet handlar det om pilgrimsturism, ett växande fenomen. Vi träffar Mats Nilsson, forskare i kulturgeografi vid Karlstads universitet, som har undersökt orsakerna till att pilgrimsvandringar blir allt populärare. Vilka motiv driver människor att gå en pilgrimsvandring och vad man kan lära sig av en pilgrimsvandring – kan det bli en nystart i livet? Vi diskuterar också om Sankt Olavsleden kan bli Nordens motsvarighet till succésagan i Sydeuropa, pilgrimsleden till Santiago de Compostela i Spanien, som nu har hundratusentals besökare varje år.
Vi möter också två av eldsjälarna i arbetet med att utveckla Sankt Olavsleden: Bror Holm, kyrkoherde i Selångers församling, och Helene Westerlind, diakon i Selångers församling. Selånger är en bygd med framtidstro och det har bland annat uppförts två nya kyrkor i modern tid. Sommaren 2018 invigdes dessutom Selånger Pilgrimscenter intill den medeltida kyrkoruinen. En dröm är att få besök av påve Franciskus.

Avsnitt 2:
Bilden av Sankt Olav

Under medeltiden var Olav den helige Nordens populäraste helgon och det gjordes många skulpturer och målningar som spelade en viktig roll för dåtidens människor. Det fanns ingen tv, ingen radio eller andra massmedia, men den kyrkliga konsten skapade en närhet till de himmelska krafterna och ingav hopp om framtiden. Programmet spelas in på Historiska museet i Stockholm i den så kallade landskyrkan som är en rekonstruktion av hur en enklare medeltidskyrka kunde se ut. Museet har världens största samling av medeltida Olavsbilder. Medverkande: Anne Lidén, fil. dr. i konsthistoria vid Stockholms universitet.

Avsnitt 3:
Politik, kyrka och filosofi i medeltidens Europa

I det tredje avsnittet hör vi om vad förtroliga biktsamtal kan avslöja om relationen mellan kyrka och kungamakt under medeltiden. Under medeltiden satte kyrkan sin prägel på samhället och vardagslivet på ett sätt som kanske är svårt att föreställa sig i nutiden. Kyrkan var en politisk maktfaktor och bidrog till att utveckla det politiska tänkandet. Historikern Biörn Tjällén berättar bland annat om den roll helgonkulten och vallfartsorter hade för att legitimera politisk makt och status. Ett exempel är Olavskulten som formades runt Sankt Olav med pilgrimsfärder till Nidaros, och ett annat exempel kulten av Sankt Erik som växte fram i Uppland i slutet av 1100-talet. Medverkande: Biörn Tjällén, historiker vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Avsnitt 4:
Småkungadömen i Medelpad –
vad berättar fynden från Selånger, Skön och Njurunda?

I kustlandet runt dagens Sundsvall finns en exceptionell rikedom av stora gravar och fynd från järnåldern. Högom, Maland och Nolby är platser som visar på en koncentration av makt och status. Vad berättar fynden om människorna och livet som levdes här för 1500 år sedan? Hur såg kontakterna ut mellan kustlandet och Mälardalen, Norge och andra områden i Europa? Och vilken betydelse hade dessa platser under övergången till kristen tid då kung Olav landsteg i Selånger på sin sista färd? Medverkande: Margareta Bergvall och Ola George, arkeologer från Västernorrlands museum.

Avsnitt 5:
Höjdpunkter och visioner för Sankt Olavsleden

I detta avsnitt av Pilgrimspodden besöker vi Östersund och hör om höjdpunkter och framtidsvisioner för Sankt Olavsleden. Här finns en tusenårig historisk tradition, storslagen natur och omväxlande landskap som lockar vandrare från hela världen. Pilgrimsleden håller på att utvecklas till en ekonomisk motor och inger framtidstro, inte minst i Norrlands inland. I programmet berättar projektledaren Putte Eby och projektsamordnaren Marica Hamberg om arbetet med att utveckla Sankt Olavsleden och avslöjar några höjdpunkter och dolda pärlor.

Avsnitt 6:
Runstenarnas hemligheter

Från Medelpads östra kustlandskap finns 19 kända runstenar, vilket är den största koncentrationen norr om Dalälven. En av de mest kända runstenarna finns utmed Sankt Olavsleden i Jämtland: Frösöstenen från mitten av 1000-talet, som berättar om att Jämtland blivit kristnat. Vad berättar runstenarna om livet under vikingatiden och om övergången till kristen tid? Medverkande: Magnus Källström, docent i nordiska språk och runforskare vid Riksantikvarieämbetet som just nu arbetar med en vetenskaplig kartläggning av Medelpads runstenar.

Avsnitt 7:
Selånger – ett medeltida maktcentrum

Det var i Selånger som helgonkungen Sankt Olav landsteg på sin sista färd år 1030. Den skyddade hamnen, kallad S:t Olofs hamn, och månghundraåriga handelstraditioner gav platsen en framstående ställning. En stenkyrka vigd till Sankt Olav, den nuvarande ruinen, började uppföras troligen under 1200-talets första hälft. I kyrkan förvarades huvudexemplaret av Hälsingelagen. I närheten låg också Medelpads enda medeltida kungsgård. Vad vet vi idag om medeltidens Selånger och dess blomstring? Medverkande: Leif Grundberg, fil.dr., överintendent vid Statens maritima och transporthistoriska museer.

Avsnitt 8:
Vikingatidens härskare och bortglömda kvinnor

Kung Olav Haraldsson – som helgon Sankt Olav – var en av vikingatidens härskare och deltog både i krig och plundringståg. Hur representativ var Olav för sin tids samhälle? De senaste årens forskning och arkeologiska utgrävningar ger en ny bild av vikingatidens kända och okända härskare. Exempelvis tillhörde många av de rikast utsmyckade gravarna kvinnor. I ett spännande samtal möter vi Anna Lihammer, arkeolog, och Ted Hesselbom, chef för Sigtuna museum, som skriver om vikingatiden, men som också skriver historiska deckare tillsammans.

Avsnitt 9:
Medeltida vardagsliv bland bönder och pilgrimer

Det är dags för en djupdykning i medeltidens vardagsliv i Mellannorrland. Hur tedde sig livet på bondgårdarna? Vad vet vi om jordbruk, hantverk och om hur man bodde och levde? Och vad kan forskningen avslöja om människors resande och om vägar och kommunikationer på den tid då pilgrimsleden till Nidaros blomstrade? Vi möter arkeologerna Anna Lagerstedt och Ylva Stenqvist Millde som berättar om sin forskning om medeltida vardagsliv i bondesamhället i ett spännande samtal med Nils Johan Tjärnlund.

Avsnitt 10:
Klimatförändringarnas påverkan på historien

Hur kan forskning om klimatförändringar hjälpa oss att bättre förstå den historiska utvecklingen? Vad vet vi idag om klimatet i Norden för tusen år sedan då kung Olav landsteg i Selånger på sin sista färd mot Norge? Medverkande: Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia, medeltidshistoriker och klimathistoriker, Stockholms universitet.

Avsnitt 11:
Vad möter pilgrimerna i Trondheim?

Heidi Carine Brimi besöker Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim, som är den officiella pilgrimsmottagningen i staden. Centret är en knutpunkt för den internationella pilgrimstrafiken, som är en medeltida tradition i Trondheim. Här utfärdas pilgrimsdiplom, Olavsbrevet, och här finns bland annat logi för övernattning och kafé. På Nidaros Pilegrimsgård finns en djup kunskap om det nutida behovet av pilgrimsvandring och här samlas berättelser om människor som fått nya insikter och perspektiv genom en vandring längs Sankt Olavsleden. För många pilgrimer är Trondheim målet – men det är kanske också början på en ny livsresa? Medverkande: Einar Vegge, pilgrimspräst i Nidarosdomen, Ingeborg Collin, verksamhetsledare på Nidaros Pilegrimsgård, Vigdis Vormdal, volontär i pilgrimsmottagningen. Programledare: Nils Johan Tjärnlund. Vinjettmusiken är Sankt Olavsledens eget soundtrack skapat och framfört av Ulrika Bodén, Göran Månsson och Niklas Roswall.

Avsnitt 12:
Århundradets arkeologiska sensation: Klemenskirken

År 2016 upptäcktes resterna av Klemenskirken i Trondheim. Kyrkan uppfördes sannolikt omkring år 1015 och är troligen kung Olav Haraldssons Klemenskirke. Där placerades helgonkungens skrin på högaltaret i augusti 1031. Utgrävningarna av kyrkan har fört med sig ny historisk kunskap. I det här avsnittet hör vi om upptäckten av Klemenskirken och det museum som byggts upp runt fynden. Ingeborg Collin Høgseth och Einar Vegge möter arkeologen Erik Jondell som på uppdrag av Riksantikvaren har lett arbetet att göra Klemenskirken tillgänglig för besökare. Programledare är Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist och författare. Vi hör också Ingeborg Collin Høgseth, verksamhetsledare Nidaros Pilegrimsgård, Trondheim, och Einar Vegge, pilgrimspräst, Nidaros bispedøme, Den Norske Kirke. Poddens vinjettmusik är ett utdrag ur Sankt Olavsledens eget soundtrack, vilket har skapats och och framförs av musikerna Ulrika Bodén, Göran Månsson och Niklas Roswall. 

Bilder:
Ingång museum Klemenskirken
Minnesplakett Klemenskirken
Klemenskirken rekonstruerad mur

Avsnitt 13:
Nidarosdomens hemligheter del 1

Nidarosdomen är Norges rikshelgedom och uppfördes som gravkyrka för Sankt Olav. Det är en vallfartskyrka och det givna målet för nutida pilgrimer, liksom det var för medeltidens pilgrimer. Hur gick det till när Olavskulten byggdes upp på 1100-talet? Vad berättar Nidarosdomens arkitektur och utformning om hur Sankt Olav firades under katolsk tid? Varifrån kom inspirationen? Finns Olav den heliges grav i domen? Øystein Ekroll är ansvarig för Nidarosdomens restaureringsarbeten och har i sin forskning dokumenterat minsta lilla vrå av kyrkan. Programledare är Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist och författare. Vi hör också Ingeborg Collin Høgseth, verksamhetsledare Nidaros Pilegrimsgård, Trondheim, och Einar Vegge, pilgrimspräst, Nidaros bispedøme, Den Norske Kirke. Poddens vinjettmusik är ett utdrag ur Sankt Olavsledens eget soundtrack, vilket har skapats och framförs av musikerna Ulrika Bodén, Göran Månsson och Niklas Roswall. 

Bilder:
Nidarosdomen panorama
Nidarosdomen i solnedgång

Avsnitt 14:
Nidarosdomens hemligheter del 2

Nidarosdomen är Norges rikshelgedom och uppfördes som gravkyrka för Sankt Olav. Det är en vallfartskyrka och det givna målet för nutida pilgrimer, liksom det var för medeltidens pilgrimer. Hur gick det till när Olavskulten byggdes upp på 1100-talet? Vad berättar Nidarosdomens arkitektur och utformning om hur Sankt Olav firades under katolsk tid? Varifrån kom inspirationen? Finns Olav den heliges grav i domen? Øystein Ekroll är ansvarig för Nidarosdomens restaureringsarbeten och har i sin forskning dokumenterat minsta lilla vrå av kyrkan. Programledare är Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist och författare. Vi hör också Ingeborg Collin Høgseth, verksamhetsledare Nidaros Pilegrimsgård, Trondheim, och Einar Vegge, pilgrimspräst, Nidaros bispedøme, Den Norske Kirke. Poddens vinjettmusik är ett utdrag ur Sankt Olavsledens eget soundtrack, vilket har skapats och framförs av musikerna Ulrika Bodén, Göran Månsson och Niklas Roswall.

Bilder:
Historisk bild av Nidarosdomen
Nidarosdomen interiör
Nidarosdomen

Avsnitt 15:
Sydsamisk historia längs Sankt Olavsleden

Pilgrimer och besökare längs Sankt Olavsleden vandrar genom ett kulturlandskap präglat av sydsamisk kultur och historia. Nils Johan Tjärnlund besöker Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, och möter arkeolog och historiker Ann Kristin Solsten. Hon berättar om spår av sydsamisk historia längs Sankt Olavsleden, om spännande platser och ett kulturlandskap som är okänt för många. Anki Solsten är också projektledare i Bevnardahke II. Mer information om Stiftelsen Gaaltije finns på hemsidan gaaltije.se

Programledare är Nils Johan Tjärnlund. Vi hör Ann Kristin Solsten, ansvarig för kulturmiljö vid Stiftelsen Gaaltije. Poddens vinjettmusik är ett utdrag ur Sankt Olavsledens eget soundtrack, vilket har skapats och framförs av musikerna Ulrika Bodén, Göran Månsson och Niklas Roswall.

Bilder:
Anki Solsten, ansvarig för kulturmiljö vid Stiftelsen Gaaltije. Foto: Nils Johan Tjärnlund.
Stiftelsen Gaaltije i Staare (Östersund). Foto: Nils Johan Tjärnlund.