PILGRIMSARMBANDET

Coronapandemin har tillfälligt lett till en stängd gräns mellan Norge och Sverige. Men trots krisen blomstrar det kulturella samarbetet. Nu har norska och svenska hantverkare gått samman i ett unikt samarbete för att synliggöra natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden på båda sidor gränsen. I sommar lanseras Pilgrimsarmbandet.

Sankt Olavsleden är världens nordligaste pilgrimsled och går från Selånger nära Sundsvall till Trondheim. Hit kommer pilgrimsvandrare från hela världen för att uppleva kulturlandskapet och för att gå i spåren av Sankt Olav, Nordens populäraste helgon under medeltiden.

Nu görs flera satsningar inom Interreg-projektet “Pilgrim utan gränser” för att möta det växande intresset och för att lyfta fram det gemensamma norsk-svenska kulturarvet längs Sankt Olavsleden. I sommar lanseras Pilgrimsarmbandet – resultatet av ett unikt samarbete mellan svenska och norska hantverkare som bor och verkar längs leden.

Pilgrimsarmbandet är helt och hållet tillverkat för hand och består enbart av rena naturmaterial. Det kompletta Pilgrimsarmbandet består av ett läderarmband med sex olika pärlor och berlocker. Såväl själva läderarmbandet som de dekorativa pärlorna/berlockerna symboliserar olika delar av natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden.

Armbandet kan köpas separat utan berlocker, alternativt kompletteras med en eller flera berlocker.

Årets kollektion finns att köpa i Selånger Pilgrimscenter, men även i Borgsjö Pilgrimscenter, Nidaros Pilegrimsgård och besökscentret vid Nidarosdomen i Trondheim. På pilgrimscentret finns en gratisbroschyr som beskriver vad varje berlock symboliserar.

Om pilgrimsarmbandet

Pilgrimsarmbandet består av ett läderarmband med 6 olika pärlor/berlocker. Varje pärla/berlock och läderarmbandet symboliserar något ur det rika natur- och kulturarvet längs Sankt Olavsleden. Armbandet presenteras utförligare i en broschyr på engelska.

Läderarmbandet

symboliserar hela Sankt Olavsleden från Selånger till Trondheim.

Läderarmbandet är klippt för hand i grovt läder av Inga Qvarfordt som är slöjdare och garvare från Östersund och som med traditionella metoder garvar skinn och bereder päls.

Kontaktuppgifter:
Inga Qvarfordt
e-post: inqaide[at]gmail.com

Fören på ett skepp

symboliserar kung Olav Haraldssons landstigning i Selånger år 1030.

Pärlan är formgiven av Annika Wall från Gällö som är utbildad guldsmed, har en grundutbildning inom textil och har dessutom gått olika konst- och formgivningsutbildningar.

Kontaktuppgifter:
Annika Wall

e-post: annika.wall[at]telia.com

Täljsten med kors
Träpärla med runa

Ringen i täljsten representerar Nidarosdomen där Sankt Olav begravdes. Träpärlan med runskrift, där R står för resa, är tillverkad av nedfallna grenar från träden vid Nidarosdomen.

Hantverkaren Mette Brasøy från Trondheim har en kandidatexamen i estetiska ämnen, med en specialisering i trä och metall. 
Kontaktuppgifter:
Mette Brasøy
e-post: metteofnorway[at]gmail.com

Sankt Olavs krona

symboliserar kung Olav Haraldsson.

Guro Sølvsmed är silversmed och boende i Frosta. Alla smycken Guro gör är handgjorda, därför är inga smycken exakt likadana. 

Kontaktuppgifter:
Guro Sølvsmed
e-post: gulehop[at]gmail.com

Sankt Olavs logotyp

Sankt Olavs logotyp i silver representerar 5000 kilometer av skyltade Sankt Olavsvägar till Nidaros genom Sverige, Danmark och Norge.

Bosatt och verksam i Östersund driver silversmeden Elin Vikström Aloandersson eget företag sedan 2009. Hon är utbildad vid Stenebyskolan samt Kunsthögskolen i Oslo och arbetar ofta med traditioner, identitet och tillhörighet.

Kontaktuppgifter:
Elin Vikström Aloandersson
e-post: silversmedelin[at]gmail.com

Blå glaspärla

Den blå glaspärlan visar på vattnets betydelse under en pilgrimsvandring.

Carina Jonsson driver Robbin Design i Östersund där hon tillverkar smycken, konstföremål och utsmyckning. Hon är utbildad florist och har  även gått en treårig konstskola. 

Kontaktuppgifter:
Carina Jonsson
e-post: kinna70[at]hotmail.com

Bakgrund

Processen att skapa Pilgrimsarmbandet inleddes redan 2019. I januari 2020 inbjöds sju hantverkare från den svenska och norska sidan att delta i en workshop under två dagar i Undersåker i Jämtland.

Programmet bestod av en inspirerande produktutvecklingskurs ledd av Ane Nordvik Hasselberg, formgivare och konstnärlig ledare. Projektledaren Helene Ersson berättade om det växande internationella intresset för Sankt Olavsleden och uppsvinget för pilgrimsturism. Deltagarna fick också en fördjupad berättelse om helgonkungen Sankt Olav förmedlad av författaren och vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund.

De regionala hantverkskonsulenterna i Region Västernorrland, Region Jämtland och Trøndelag fanns också tidigt med i processen och har bidragit med goda råd under projektets gång.

– Det har intressant och givande, bara att lyssna på historien om Sankt Olav och hans liv satte igång många tankar. Att få träffa alla de andra hantverkarna under workshopen och umgås i den fantastiska miljö som Fjällsätra erbjuder var en bra start för att få fart på kreativiteten. Sedan var det inte helt lätt att förstå varandra ibland. Jag som alltid har tyckt att jag har förstått norska bra fick lära mig ett och annat nytt ord “på norsk”. Nyttigt för en språklärare som jag, säger Annika Wall som deltagit i processen.