OM S:T OLAVSLEDEN

S:t Olavsleden är världens nordligaste pilgrimsled. Leden är cirka 580 kilometer lång och sträcker sig från Bottenhavet i öster till Atlanten i väster, från Selånger i Sverige till Trondheim i Norge. Leden går genom stora skogar, över fjäll, längs sjöar och historiska platser.

Leden är markerad med S:t Olavssymbolen, som markerar alla de så kallade S:t Olavsvägar som leder mot Nidarosdomen. S:t Olavsleden passerar ett gammalt kulturlandskap, följer så långt som möjligt de vägar och stigar som dåtidens pilgrimer och andra resenärer vandrade och red. De första tio milen följer leden i stor utsträckning Ljungans dalgång, och in i Jämtland följer leden sjöarna Revsundssjön och Storsjön, och så småningom Indalsälven. S:t Olavsleden korsar gränsfjällen längs den så kallade Skalstuguvägen, och i Norge passeras ett jordbrukslandskap nära Trondheimsfjorden. S:t Olavsledens begränsade kupering gör att den också lämpar sig för cykling.

Under medeltiden blev Nidaros och Nidarosdomen blev ett av den kristna världens viktigaste pilgrimsmål i paritet med Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela. Ett stort antal pilgrimer från hela den kristna världen besökte årligen Nidaros. I samband med reformationen minskade dock antalet pilgrimer, och i Sverige blev pilgrimsvandring förbjuden 1544 (Källa: Wikipedia).

Läs mer:

S:t Olavsleden
Stiklestad pilegrimssenter
Nidaros Pilegrimsgård

Härbärgen längs leden

Längs S:t Olavsledenbyggdes härbärgen för boende och de kallades själastugor. Pilgrimer drack vatten från källor, som är uppkallade efter den heliga Olav. Enligt legenden tillkom källorna genom att Olav stötte sin stav, och så kom vattnet fram.  Källvattnet ansågs friskt, och var också en viktig anledning till att vandra längspilgrimsleden. De mest kända S:t Olav källorna finns belägna i Vattjom, Borgsjö och Pilgrimstad. Du kan fortfarande dricka kallt och uppfriskande vatten i källorna – och andas frisk luft (Källa: www.stolavsleden.com).

Mäktiga Nidarosdomen

De äldsta bevarade delarna av katedralen är från mitten av 1100-talet och i romansk stil. Nidarosdomen har härjats av brand flera gånger och varje gång har det renoverats – i gotisk stil. Sitt på en bänk utomhus och observera den västra väggen med skulpturer inklusive den korsfäste Jesus och överst Jesus upphöjd i lycksalighet. Till Nidarosdomen kommer varje år om 400.000 besökare från hela världen.

I renbetesmark

Hela S:t Olavsleden, från kust till kust, går genom områden som kännetecknas av samisk traditition och århundraden av renar. Detta gäller särskilt i fjällen, där marken inte är så påverkad av nyttjandet av skogsmark. Du behöver inte vandra långt från vägen innan du hittar spår av det äldre samiska levnadssättet. Men spåren kan vara svåra att upptäcka. Byggnader byggdes med naturens eget material, och det krävs övning för att se dem. När byggnaderna inte längre används, tar naturen dem långsamt tillbaka. Dagens moderna renhållning lämnar andra spår efter sig. Längs Skalstugevägen kan man till exempel se åtminstone ett renstängsel strax vid vägkanten.

På vintern betar renarna i skogsmark. Om du vandrar S:t Olavsleden på sommaren är det därför svårt att förstå att det är fullt med renar på vintern. För att se renarnas mark från ovan kan du ta linbanan upp på Åreskutan. Från bergbanan är det 900 meter att gå till toppstugan och i sydväst kan du se bergen där samebyarna Tåssåsen och Handöl har sina renar. Nordväst om Åreskutan i Skäckerfjällen finns renar från Kall och Njaarke sameby finns i Sösjöfjällen.