BRUNCH 28  APRIL 2024

Vi dukar upp vår härliga söndagsbrunch den 28 april mellan kl 12.00-15.00.

Pris: 299 kr, 6-13 år: 15 kr/år, 0-5 år gratis

Boka din plats på mail selanger.pilgrimscenter@svenskakyrkan.se
eller tel 060-64 50 58