BRUNCH 26 MARS 2023

Vi dukar upp vår härliga söndagsbrunch den 26 mars mellan kl 12.00-15.00.

Pris: 14 år och äldre: 298 kr,
6-13 år: 10 kr/år, 0-5 år gratis

Boka din plats på mail selanger.pilgrimscenter@svenskakyrkan.se
eller tel 060-64 50 58