FOTOUTSTÄLLNING I PILGRIMSCENTRET

Fotoutställningen
“Från Selånger till Sundsvall”
av Irina Schödin

Irina vill med sin fotoutställning visa den vackra staden Sundsvall som hon bor
och verkar i, och hur intressant och vacker omgivningen är.

Selånger var ett av de stora handelsområden som var betydelsefulla för Sverige på medeltiden, och var därför ett viktigt handelscentrum.
Sundsvall som grundades 1621 och blev den norrländska staden den är idag har sitt
ursprung från Selånger.

I utställningen finns också fotobilder av händelser som har varit i
Sundsvall under cirka 20 år tillbaka.

Utställningen visas 28/8 – 17/9 2022

Välkomna!